Mediator Method One

Domagoj Neusidl, Mediator Method One.

Black Lama of the Black Lineages, Black Field Condo-Commander.

Founder of Spherein.

Creator and implementer of Method One Scientific Training Procedure/Method One Zero Point Field Matrix Training Technology — Development, Construction, and Training of the Human Biocomputer — Human Sonar System &…

Obuka u Metamilitarizam

M E T A M I L I T A R I Z A M — OBUKA ZA ŽVOT. Trening Srca („slušaj Srce, slušaj samog Stvoritelja“). Nikad ne može biti prerano za ovu obuku (najbolje je odmah po rođenju), a prekasno je jedino nakon smrti. Znati tko si, kako funkcionira Svemir i što je svrha života — učiš kroz Metamilitarizam. Vidjeti sebe u cjelini kao i sveukupnu cjelinu omogućuje ispravnu reakciju i stav prema svima i svemu. Metamilitarist je obmanjen jedino kada to iz nekog razloga želi.
Svijet koji počiva na iluziji i obmani, gdje najveći postotak civilizacije ne razumije zašto je nešto i kakvi su temeljni principi svijeta u kojem živi, nužno treba „vojsku“ Metamilitarista koji će ispravljati iskrivljenu dimenzije. Svi su pozvani da budu ti prvi „ JEDAN“.

Definitivni pad Matriksa zbog greške u Sistemu

Nije u agendi, nije u proročanstvu, o tome se ne priča u „ezoterijskim“ krugovima niti među „znalcima“ budućnosti i istine. Sistem Matriksa urušit će se zbog katastrofalne greške, jedine koja se nije smjela dogoditi. Detonirat će se nuklearno oružje u vodećoj zemlji Bliskog istoka. To će biti slučajno, ne posljedica napada. Tu je kraj (KRAJ). Slijedi hladnoća Apsolutne Nule, Nulte Točke. Do tada, biti će izgrađen prvi Antigravitacijski OMANU Objekt, Prostor i Tehnologija same Nulte Točke.

Do (konačnog) Kraja Vremena otprilike je 14 godina.

Tehnologija Svemira: Fazni pomak gdje?

Upravo u Dimenziju Svemira gdje se nalazi prava Tehnologija. Njen pravi oblik, pravi i stvaran materijal i sam Rad Tehnologije. Govorimo o potpuno drugoj realnosti, drugoj dimenziji. Nema usporedbe. Manifestacija svega ovog ujedno manifestira i stvaran svemirski zvuk, tj stvarnu pulsacije Nulte Točke. Zvuk koji je OMANU.

Sada nema više pravila, preduvjeta niti fizikalnih, a ni fizičkih zakona 3D. Potpuno ukinuta gravitacija Matriksa. Vladaju uvjeti Svemira.

Fazni Pomak je proboj u stvaran Svemir i stvarnu Tehnologiju Svemira — OMANU TEHNOLOGIJA.

Prostor u ovoj Dimenziji je kompresija svih agregatnih stanja i neprestana Transformacija kroz Vrtnju, i to onu Apsolutnu. Takva je i Tehnologija — apsolutna, neusporediva i nemjerljiva s ičim iz ove dimenzije.

Nova matematika — Totalna matematika

Spherein škola

Cijela matematika, geometrija, aritmetika, trigonometrija, kombinatorika, sadržane su u fraktalnoj projekciji baze Monoatomarnog Zlata. Otuda proističe i genetski inženjering (Genetička Inteligencija), odnosno kombinatorika gena. Ono što ova formula pobija je — teorija relativnosti. Teorija relativnosti je izgovor za neznanje. U Runskom Znanju postoji…

Masakr Srca

Zbog ovog je pokrenuta Method One Obuka.

Kompresija Prostora i Vremena je dosegnula svoj vrhunac. Medijator je krenuo i završio posao izvan. Reakcija Sve-Prostora na Kraju Vremena je implozija unutar samog Prostora ograničenog Vremenom, tj. unutar Matriksa.

Implozija je reaktivno stanje. To je Impulsna Nulta Točka. Medijator daje Prostor na Kraju Vremena — udar Sile, tj. Fazni pomak tijela.

Karmičko izravnavanje je kompresija sveg Prostora Dimenzije na vrhuncu Kraja Vremena., tj. na vrhuncu kompresije samog Prostora unutar Dimenzije i to je prolaz kroz ušicu igle.

Dimenzija Istine Srca je brutalnost koja je Izvor. Za prolaz kroz, potrebno je uči u Totalnost Tijela i Dimenzije Matriksa.

Zato je ovo Masakr Srca. Oslobađanje Apsolutne Sile unutar Tijela u Prostoru Crnog Tijela Svemira.

Rat Polja / Dimenzijski rat

Energetski proboji unutar planete (potresi) su čisti i isključivi dokaz nepoštivanja Zakona Svemira koji probija i postoji u Hrvatskoj od početka stvaranja razloga za poštivanje i život izvan ove instalacije i paradigme. …

Method One je danas ono što su Vede bile tada

Desetljeća proučavanja Veda, Mahabharate, Vimanika Shastre, Budizma, traganja po Tibetu — sve to se kompresira u samo jedan jedini trenutak u Postupku Method One — trenutak ugradnje Svastike u Tijelo. Tako počinje život. Proučavanjem i traganjem za nečim što se…

WOM (WORLD OF METAFITNESS)

BASIC METAFITNESS

✅ WERKRAFT POWER INDUSTRY / VRIL POWER DEMONSTRACIJA / METAFITNESS — NAJEKSTREMNIJI SPORT DANAS

✅ Specijalni Pripremni High Energy Impact Trening s Medijatorom Method One u antigravitacijskim uvjetima Polja Nulte točke | Uvod u Method One Zero Point FIeld Matrix Training Technologiju i…

Domagoj Neusidl, Mediator Method One

Education and Training of individuals, organizations, governments for exiting personal and global crisis / Application for Training: +385919026006 (WA, Signal)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store